Oferta pública d'ocupació En curs

 • Convocatòria concurs oposició d’un plaça de Peó de Brigada

  S' ha aprovat la convocatòria i les bases específiques reguladores de la convocatòria per a la cobertura definitiva mitjançant procés selectiu per concurs-oposició lliure, d’ una (1 ) plaça d’operari de la Brigada Municipal, Grup de classificació AP ( Grup Professional) de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt
  i constitució d’una borsa de treball.

 • Convocatòria concurs oposició d’un plaça d’auxiliar Administratiu/va

  S’ ha aprovat la convocatòria i les bases específiques reguladores de la convocatòria per a la cobertura definitiva mitjançant procés selectiu per concurs-oposició lliure, d’ una (1 ) plaça d’Auxiliar Administratiu/va, de l’escala d’administració general, Grup de classificació C2 de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, i constitució d’una borsa de treball.

 • Convocatòria concurs oposició d’un plaça de Telefonista Recepcionista

  S’ ha aprovat la convocatòria i les bases específiques reguladores de la convocatòria per a la cobertura definitiva mitjançant procés selectiu per concursoposició lliure, d’ una (1 ) plaça de Telefonista Recepcionista, pròpia de l’escala general, subescala auxiliar, Grup de classificació AP (Grup Professional) de la plantilla de funcionari de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt i constitució d’una borsa de treball.

 • Convocatòria concurs oposició d’una plaça d’enginyer/a

  Es fa pública la convocatòria del procés selectiu per concurs oposició lliure d'una plaça d'enginyer/a industrial, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, subgrup A1, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

   

 • Convocatòria concurs oposició d’una plaça d’arquitecte

  Es fa pública la convocatòria del procés selectiu per concurs oposició lliure d'una plaça d'arquitecte/a, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, subgrup A1, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

   

Darrera actualització: 05.03.2021 | 14:14
Darrera actualització: 05.03.2021 | 14:14