Informació general

Informació general

Els òrgans bàsics de govern de l'Ajuntament

  • L'alcalde/ssa
  • La Junta de Govern
  • El Ple

Els òrgans complementaris

  • Les Comissions informatives
  • Els grups municipals

 

Darrera actualització: 05.03.2021 | 11:36
Darrera actualització: 05.03.2021 | 11:36