CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A ESTUDIANTS 2022-2023

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt obra la convocatòria de beques per al curs acadèmic 2022-2023 per als/les alumnes menors de vint-i-cinc anys empadronats al municipi o que cursin estudis al CEIP Maria Borés.

La Regidoria d’Ensenyament  promou aquests ajuts, des de l’àmbit municipal,  amb l’objectiu  de  col·laborar amb les famílies o tutors en les despeses derivades de l’ensenyament obligatori. Alhora també es  vol donar suport i promoure l’ensenyament postobligatori.

Poden beneficiar-se d’aquestes beques qui cursi estudis d’Educació Infantil Superior, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius (grau bàsic, grau mitjà i grau superior) i  Estudis Universitaris de grau i de postgrau corresponents als nivells 2 (Grau Universitari) i 3 (Màster Universitari). 

Els terminis de presentació de les sol·licituds seran des del 26 d’agost fins al 30 de setembre (ambdós inclosos) per l’alumnat d’Infantil Superior i Primària, i des del 24 d’octubre fins al 25 de novembre (ambdós inclosos) per la resta d’estudis.

L’import de la beca destinada a Educació Infantil Superior i Primària serà de 20,00 € per alumne/a,  pels estudiants d’ESO serà de 30,00 € per alumne/a. Pel que fa a estudiants de Batxillerat  i Cicles Formatius de Grau Bàsic, Grau Mitjà o Superior amb menys de 25 anys serà de 100,00 € i pels que cursin Estudis Universitaris de grau, postgrau i màster menors de 25 anys serà de 200,00 €.

Les sol·licituds es podran presentar mitjançant instància per la plataforma E-Tram  https://www.lapobladeclaramunt.cat/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions.html, o presencialment a les oficines municipals els matins de dilluns divendres de 9:00 h a 14:00 h.

El document de sol·licitud d’alta o modificació de dades bancàries per als creditors-tresoreria (model núm.6), es pot presentar de les següents formes:

  1. Si ho feu manuscritament haureu de trametre l’original, signat pel creditor i l’entitat bancària, via correu ordinari o presencialment a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic.
  2. Si ho feu amb certificat digital, haureu de trametre el formulari amb la signatura digital del representant del creditor juntament amb un certificat bancari al registre telemàtic de l’Ajuntament.

 

La resolució de les sol·licituds correspondrà a la Junta de Govern Local, prèvia proposta de resolució de les regidories d’Ensenyament i d’Hisenda, i s’efectuarà abans del 14 d’octubre de 2022 per a l’alumnat d’Educació Infantil i Primària. Per l’alumnat de Secundària, Batxillerat, cicles Formatius i Centres Universitaris serà abans del 16 de desembre de 2022.

Els pagaments es faran efectius a partir del 14 d’octubre de 2022 per al grup d’alumnes d’Educació Infantil i Primària, i a partir del 19 de desembre de 2022 per a la resta de grups.

Darrera actualització: 24.10.2023 | 15:08