Convocatòria concurs oposició d’un plaça de Peó de Brigada

S' ha aprovat la convocatòria i les bases específiques reguladores de la convocatòria per a la cobertura definitiva mitjançant procés selectiu per concurs-oposició lliure, d’ una (1 ) plaça d’operari de la Brigada Municipal, Grup de classificació AP ( Grup Professional) de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt
i constitució d’una borsa de treball.

Darrera actualització: 15.03.2024 | 13:01