Convocatòria concurs oposició d’un plaça d’auxiliar Administratiu/va

S’ ha aprovat la convocatòria i les bases específiques reguladores de la convocatòria per a la cobertura definitiva mitjançant procés selectiu per concurs-oposició lliure, d’ una (1 ) plaça d’Auxiliar Administratiu/va, de l’escala d’administració general, Grup de classificació C2 de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, i constitució d’una borsa de treball.

Darrera actualització: 15.03.2024 | 13:00