Una agent cívic de suport a la ciutadania i a la sensibilitació per afrontar la COVID-19

Dijous, 10 de desembre de 2020 a les 00:00

L'Ajuntament de La Pobla de Claramunt ha incorporat a una Agent cívic en el marc de les subvencions del Programa Treball i Formació per fer front a la COVID-19.

La contractació ha estat gestionada pel Consell Comarcal de l'Anoia. El Programa està dirigit a persones que estan en situació d'atur per la COVID-19, especialment a les majors de 45 anys, aturades de llarga durada i/o que no percebin prestacions ni ajuts; l'objectiu és poder garantir la seva ocupabilitat i formar-les perquè no quedin excloses del mercat laboral, profundament transformat arrel de la pandèmia i la revolució tecnològica.

Les tasques d'aquesta empleada municipal, a partir del mes de desembre, son:

- Vetllar pel compliment de les mesures sanitàries decretades pel COVID-19. Es farà tasques d'acompanyament i suport, recordant i garantint a la ciutadania les mesures sanitàries establertes.

- Tasques d'informació, sensibilització i promoció d'actituds cíviques amb l'objecte de millorar la bona convivència i el respecte entre la ciutadania. També vetllarà pel bon ús dels espais compartits dels municipis.

- Difusió a la població dels seus drets i deures com a ciutadans, en especials les relacionades amb la COVID-19.

- Control en els accessos als equipaments públics i verificar que totes les persones que accedeixen als edificis públics compleixen les mesures de seguretat: ús de mascareta, neteja de mans amb gel hidroalcohòlic, presa de temperatura, distancia seguretat.

- Assistència a col·lectius vulnerables (anar a comprar, entrega de medicaments, realització de tràmits administratius, suport escolar, realització trucades telefòniques per fer seguiment...).

El contracte és per a un període de 9 mesos a jornada complerta i el seu cost està subvencionat al 100% per la Generalitat de Catalunya.

 

Darrera actualització: 03.03.2021 | 11:37