Preinscripcions llar d’Infants municipal Sol Solet

Dimecres, 5 de maig de 2021 a les 00:00

Les sol·licituds de preinscripció pel curs 2021-22 es podran presentar del 10 al 21 de maig, ambdós inclosos.

Informació general

Cal presentar la sol·licitud per ser admès/a per primera vegada en la llar d’infants.

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Aquest procés d'admissió comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació:

  • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana ser admès en els centres educatius.
  • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d’admesos.
  • Un cop admès s’ha de procedir a formalitzar la matrícula al centre corresponent.

Com s'ha de fer?

La sol·licitud s’haurà de presentar telemàticament des del dia 10 de maig fins al 21 ambdós inclosos a través del correu https://www.lapobladeclaramunt.cat/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions.html

També, podrà presentar-se de manera presencial  a l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt des del dia 10 de maig al 21, ambdós inclosos. En aquest cas s’haurà de demanar cita prèvia al telèfon 93 808 60 75 de 9:00 h a 14:00 h o al correu  claramunt@lapobladeclaramunt.cat

Documentació que cal presentar

  • Full de sol·licitud emplenat (Descarregar document "Sol·licitud de preinscripció primer cicle")

         · L’original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

         · L’original del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Podeu consultar més informació a;

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/inici

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Darrera actualització: 07.05.2021 | 12:35