Preinscripcions llar d’Infants municipal Sol Solet 2024/2025

Dimecres, 8 de maig de 2024 a les 00:00

Preinscripcions llar d’Infants  municipal Sol Solet   

 

Les sol·licituds de preinscripció pel curs 2024-25 es podran presentar del 8 al 21 de maig, ambdós inclosos.

Informació general

Cal presentar la sol·licitud per ser admès/a per primera vegada en la llar d’infants.

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin setze setmanes.

Aquest procés d'admissió comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació:

 • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana ser admès en els centres educatius.
 • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d’admesos.
 • Un cop admès s’ha de procedir a formalitzar la matrícula al centre corresponent.
   

Com s'ha de fer?

La sol·licitud s’haurà de presentar per instància genèrica des del dia 8 de maig fins al 21 de maig, ambdós inclosos en aquest enllaç: https://www.lapobladeclaramunt.cat/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions.html

També, podrà presentar-se de manera presencial  a l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt des del dia 8 de maig al 21 de maig, ambdós inclosos. L’horari d’atenció al públic és de 9:00 h a 14:00 h de dilluns a divendres i el dimarts de 16:00 h a 18:30.

 

Documentació que cal presentar

 • Full de sol·licitud emplenat.

         · L’original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.   Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

         · L’original del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

En els casos de criteris complementaris s’haurà de presentar documentació acreditativa.

 • Si el fill o la filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat.
 • Si la família percep la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Quan el pare, mare o tutor legal treballa al centre educatiu en el moment que es presenta la sol·licitud.
 • Quan encara que no es resideixi al municipi, el pare, mare o tutor legal treballa dins la zona educativa.
 • Quan l’infant forma part d’una família nombrosa.Quan l’infant forma part d’una família monoparental.
 • Quan l’alumne/a és  nascut en part múltiple.
 • Quan l’infant es troba d’acolliment familiar.
 • Si l’alumne/a, pare/mare, germà/ana té una discapacitat.
 • Si hi ha alguna condició de víctima de violència de gènere o terrorisme.

 

Podeu consultar més informació a;

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/inici

Darrera actualització: 08.05.2024 | 08:32