Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

Divendres, 25 de febrer de 2022 a les 00:00

 

 

 

 

Aquest dijous 24 de febrer, s’ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ DSO/414/2022, de 18 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de     les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2022.

  • Persones destinatàries:

Persones físiques que, en aquest any natural, tinguin 65 anys (nascudes el 1957) o més, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

  • Termini:

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 29 d’abril de 2022.

Així, les sol·licituds es podran presentar del 25 de febrer al 29 d’abril de 2022.

Les sol·licituds es podran presentar presencialment o electrònicament.

  • Ingressos:

Els ingressos computables per obtenir la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020, estan constituïts per l’import resultant de la suma dels ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420

  • Imports màxims de lloguer mensual:

Demarcació de Barcelona: 800 euros.

Per a unitats de convivència en què hi hagi algun membre amb discapacitat i amb el barem de mobilitat favorable reconegut pel departament competent, s’estableix un límit de l’import màxim de lloguer mensual de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

  • Import subvenció:

Import màxim: 200€/mes

Import mínim: 20€/mes

Si l'import de l'ajut és igual a l'import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció serà del 40% de l'import de la renda de lloguer.

Per més informació, cliqueu aquí

Darrera actualització: 25.02.2022 | 12:54