CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A ESTUDIANTS 2021-2022

Dilluns, 23 d'agost de 2021 a les 00:00

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt obra la convocatòria de beques per al curs acadèmic 2021-2022 per als/les alumnes menors de 25 anys empadronats al municipi o que cursin estudis al CEIP Maria Borés.

La Regidoria d’Ensenyament  promou aquests ajuts, des de l’àmbit municipal,  amb l’objectiu  de  col·laborar amb les famílies o tutors en les despeses derivades de l’ensenyament obligatori. Alhora també es  vol donar suport i promoure l’ensenyament postobligatori.

Poden beneficiar-se d’aquestes beques qui cursi estudis d’Educació Infantil Superior, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i  Estudis Universitaris de grau i de postgrau corresponents als nivells 2 (Grau Universitari) i 3 (Màster Universitari). 

Els terminis de presentació de les sol·licituds seran des del 25 d’agost fins al 27 de setembre (ambdós inclosos) per l’alumnat d’Infantil Superior i Primària, i des del 25 d’octubre fins al 26 de novembre per la resta d’estudis.

L’import de la beca destinada a Educació Infantil Superior i Primària serà de 20,00 € per alumne/a,  pels estudiants d’ESO serà de 30,00 € per alumne/a. Pel que fa a estudiants de Batxillerat  i Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior amb menys de 25 anys serà de 100,00 € i pels que cursin Estudis Universitaris de grau, postgrau i màster menors de 25 anys serà de 200,00 €.

Les sol·licituds es podran presentar mitjançant instància per la plataforma E-Tram  https://www.lapobladeclaramunt.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html, o presencialment a les oficines municipals els matins de dilluns divendres de 9:00 h a 14:00 h.

La resolució de les sol·licituds correspondrà a la Junta de Govern Local, prèvia proposta de resolució de les regidories d’Ensenyament i d’Hisenda, i s’efectuarà abans del 13 d’octubre de 2021 per a l’alumnat d’Educació Infantil i Primària. Per l’alumnat de Secundària, Batxillerat, cicles Formatius i Centres Universitaris serà abans del 15 de desembre de 2021.

Els pagaments es faran efectius a partir del 14 d’octubre per al grup d’alumnes d’Educació Infantil i Primària, i a partir del 17 de desembre de 2021 per a la resta de grups.

Darrera actualització: 24.07.2021 | 18:50