CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A ESTUDIANTS 2020-2021

Dijous, 12 de novembre de 2020 a les 00:00

L'Ajuntament convoca, per segon any consecutiu, beques per al curs acadèmic 2020-2021 per als/les alumnes menors de 25 anys empadronats al municipi o que cursin estudis al CEIP Maria Borés.

La Regidoria d'Ensenyament  promou aquests ajuts, des de l'àmbit municipal,  amb l'objectiu  de  col·laborar amb les famílies o tutors en les despeses derivades de l'ensenyament obligatori. Alhora també es  vol donar suport i promoure l'ensenyament postobligatori.

Poden beneficiar-se d'aquestes beques qui cursi estudis d'Educació Infantil Superior, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i  Estudis Universitaris de Grau i de postgraduació corresponents als nivells 2 (Grau Universitari) i 3 (Màster Universitari). 

Els terminis de presentació de les sol·licituds seran des del 26 d'agost fins al 28 de setembre (ambdós inclosos) per l'alumnat d'Infantil Superior i Primària, i des del 26 d'octubre fins al 27 de novembre per la resta d'estudis.

Per aquests ajuts  s'ha consignat una partida de 20.000 € del pressupost. L'import de la beca destinada a Educació Infantil Superior i Primària serà de 20,00 € per alumne/a,  pels estudiants d'ESO serà de 30,00 € per alumne/a. Pel que fa a estudiants de Batxillerat  i Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior amb menys de 25 anys serà de 100,00 € i pels que cursin Estudis Universitaris de grau, postgrau i màster menors de 25 anys serà de 200,00 €.

Les sol·licituds es podran presentar mitjançant instància per la plataforma E-Tram  https://www.lapobladeclaramunt.cat/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions.html, o presencialment a les oficines municipals els matins de dilluns divendres de 9:00 h a 14:00 h.

La resolució de les sol·licituds correspondrà a la Junta de Govern Local, prèvia proposta de resolució de les regidories d'Ensenyament i d'Hisenda, i s'efectuarà abans del 13 d'octubre de 2020 per a l'alumnat d'Educació Infantil i Primària. Per l'alumnat de Secundària, Batxillerat, cicles Formatius i Centres Universitaris serà abans del 16 de desembre de 2020.

Els pagaments es faran efectius a partir del 15 d'octubre per al grup d'alumnes d'Educació Infantil i Primària, i a partir del 18 de desembre de 2020 per a la resta de grups.

ANUNCI I BASES DE LA CONVOCATÒRIA I DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:

Darrera actualització: 03.03.2021 | 11:41