Convocatòria oposició d’una plaça d'enginyer/a industrial

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria del procés selectiu per concurs oposició lliure d'una plaça d'enginyer/a industrial, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, subgrup A1, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

 

Anunci convocatòria oposició d’una plaça d'enginyer/a industrial/a

Sol·licitud declaració responsable d'enginyer/a industrial

Model de full de mèrits

 

 

Darrera actualització: 14.11.2023 | 20:25