Reglament, bases reguladores i documents per a les subvencions a les entitats locals-Any 2019

Data de l'anunci: Del 18/02/2019 al 06/05/2019

Aprovats ambdós documents pel Ple de la Corporació en la sessió celebrada el dia 15 de gener de 2004, havent estat publicades les Bases al Butlletí Oficial de la Província número 21, del dia 24 de gener de 2004, i el Reglament al Butlletí Oficial de la Província número 58, del dia 8 de març de 2004. La Junta de Govern Local del 22 de gener de 2019 va aprovar la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2019, que es podran sol·licitar fins al 6 de maig.

PODEU CONSULTAR EL REGLAMENT I LES BASES REGULADORES EN ELS ARXIUS ADJUNTS. TAMBÉ US PODEU DESCARREGAR I EMPLENAR ELS DOCUMENTS NECESSARIS PER TRAMITAR LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ DE L'ANY 2019.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16/07/2020 15:48