Ordenances, reglaments generals i convocatòries de subvencions

Normativa de caràcter general i fiscal de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

 
ORDENANCES I REGLAMENTS

 
Reglament, bases reguladores i documents per a les subvencions a les entitats locals-Any 2019
Participació dels grups municipals al butlletí L'Ajuntament Informa