Premi Gumersind Bisbal Gutsems

El Premi Gumersind Bisbal i Gutsems serà concedit, en anys alterns, a un estudi d'investigació sobre una comarca de llengua catalana o de qualsevol de les seves localitats o dels seus personatges. Però, en igualtat de mèrits, es donarà amb preferència per un tema referit a la Pobla de Claramunt o a la comarca de l'Anoia. L'edició de l'obra premiada anirà a càrrec de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt.
Des de l'any 2016 aquest certamen compta amb la col·laboració del Centre d'Estudis Antoni de Capmany de la Universitat de Barcelona.
 • Import del premi: 1.700 €
 • Data de presentació dels treballs: durant el mes d'abril de 2019
 • Data de lliurament del premi: 8 de setembre de 2019 en un acte públic a la Pobla de Claramunt a l'Ateneu Gumersind Bisbal

Bases generals

 • Les obres hauran de ser inèdites, redactades en català, escrites a ordinador a doble espai, presentades per duplicat, en paper i en CD i signades per l'autor.
 • Els treballs hauran de tenir una extensió mínima de 150 pàgines i màxima de 450, aproximadament.
 • S'entén que el text presentat ha d'estar en les condicions adequades per a la seva possible publicació, tant en paper com en CD.
 • No podran guanyar aquest premi les obres ja publicades o bé premiades en altres concursos. Quan entre dos o més treballs d'igual apreciació un d'aquests s'hagi utilitzat com a tesi o tesina universitària es preferirà el que no hagi estat objecte d'un esforç semblant.
 • L'obra premiada podrà ser publicada en primera edició directament per l'Ajuntament el qual, però, es reserva el dret a traspassar-la a una altra institució o editorial. En cas de publicació, s'entendrà que l'autor cedeix els drets d'explotació de la primera edició de l'obra a l'Ajuntament. 
  Un cop publicada l'obra, l'Ajuntament cedirà a l'autor 24 exemplars. En cas que hi hagi més d'un autor aquesta quantitat es repartirà a parts iguals.
 • Si l'obra no s'ha publicat dins el bienni següent a l'adjudicació del premi, l'autor podrà sol•licitar autorització per editar-la pel seu compte o d'alguna editorial, però haurà de fer constar a la portada que ha obtingut aquest premi i cedir 24 exemplars de l'obra a l'Ajuntament.
 • L'Ajuntament es compromet a tornar els escrits no premiats, els quals s'han de recollir dins els sis mesos següents a la data d'adjudicació del premi. Si l'autor deixa passar aquest termini, s'entendrà que renuncia a les còpies presentades.
 • Cal presentar o enviar els treballs que hagin d'entrar a concurs a la secretària del jurat: Sandra Termes i López, a l'Ajuntament (Av. Catalunya, 16 - 08787  La Pobla de Claramunt).
 • L'import del premi és de 1.700 euros i els treballs es podran presentar durant el mes d'abril de 2019. El premi es lliurarà el diumenge 8 de setembre de 2019 a l'Ateneu Gumersind Bisbal.
PODEU CONSULTAR MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PREMI GUMERSIND BISBAL I GUTSEMS EN L'ARXIU QUE S'ADJUNTA.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16/07/2020 15:48