Polígon industrial La Rata

Aquest espai industrial es troba situat al marge dret del riu Anoia, entre la zona del Pas Blau i el barri de la Rata, al sud del municipi.

Les empreses que estiguin interessades a formar part del següent directori
es poden posar en contacte amb l'Ajuntament als tels. 93 808 60 75 / 93 808 64 42.