Horaris, preus i usos

Horaris de visita

Del 01.05 al 30.09 
Matí: 10 – 13.30 h (+30) / Tarda: 16 – 18.30 h (+30)

Del 01.10 – 30.04
Matí: 9.30 – 13.30 h (+30) / Tarda: 15 – 16.30 h (+30)

De dimecres a diumenge, inclosos els festius. Tancat els dilluns i els dimarts no festius, el 25 i el 26 de desembre i l'1 i el 6 de gener.

Per visites de grup o per rebre més informació cal trucar al telèfon 670 225 516 i demanar per Javier Quiroga, de dimecres a diumenge, o bé, al 93 808 60 75 de l'Ajuntament en horari d'oficina.

Preus

 • Tarifa normal: 3,50 €
 • Tarifa reduïda: 2,50 €
 • Tarifa reduïda especial: 1,50 €

Tenen dret a la tarifa reduïda

 • Més grans de 65 anys
 • Menors de 25 anys
 • Pensionistes
 • Famílies (dos adults i un nen o més)
 • Persones amb certificat de discapacitat

Tenen dret a la tarifa reduïda especial

 • Grups d'estudiants amb professor que hagin fet reserva prèvia entre l'1 de maig i el 31 d'agost
 • Persones amb carnet de família nombrosa o monoparental

Tenen dret a gratuïtat

 • Menors de 8 anys
 • Persones aturades
 • Membres de l'ICOM (International Council of Museums) o de l'ICOMOS (International Council of Monuments) degudament acreditats
 • Membres de l'Associació de Museòlegs de Catalunya, degudament acreditats
 • Guies turístics professionals, degudament acreditats
 • Professorat d'ensenyament reglat, degudament acreditat
 • Grups d'estudiants amb professor que hagin fet reserva prèvia

Casos especials

 • Els grups que contractin l'entrada a través d'empreses d'intermediació turística o similar gaudiran d'un descompte del 25% sobre la tarifa aplicable. El/la guia o acompanyant autoritzat del grup estarà exempt de pagar l'entrada.

** Aquesta normativa ha estat establerta per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural del  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Per a usos de les instal·lacions

 • Per a ús de les instal·lacions del castell la tarifa que s'aplicarà és de 660,30€ diaris.
 • Entitats del poble : Si els actes es consideren d'interès públic i general per la Junta de Govern de la Corporació i s'organitzen conjuntament amb Ajuntament estan exempts de pagament.
 • Entitats d'àmbit comarcal : Si l'acte es d'interès cultu­ral i repercuteix en benefici del municipi s'aplicarà un descompte del 75%.
 • Entitats i associacions : Qualsevol entitat no pobletana ni comarcal abonarà el 50% de la tarifa general sempre que l'acte sigui en benefici del poble.
 • Per tal de garantir el bon ús de les instal·laci­ons, el sol·licitant haurà de prestar una fiança de 319 € .

Si hi ha alguna persona amb problemes físics que vulgui visitar la fortificació, es pot sol·licitar una clau per obrir la cadena d'accés per a vehicles que hi ha en el recorregut per pujar al Castell de Claramunt. Aquesta sol·licitud s'haurà de fer per escrit a l'Ajuntament i caldrà esperar a rebre la confirmació d'acceptació d'aquesta petició.

  Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05/09/2018 13:01