Les obres d'urbanització de la zona verda de l'entrada al poble, en plena execució

Dijous 02/11/2017

Les obres d'urbanització de la zona verda de l'entrada al poble, venint d'Igualada, estan en plena execució. L'actuació té un pressupost de gairebé 135.000 euros, que costeja l'empresa MB Papeles Especiales ja que es tracta d'una obra vinculada a la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament per a l'ampliació de sòl industrial d'aquesta empresa. 
Les obres van començar a principi d'octubre i les està realitzant Construccions Sellarès. L'adjudicació la va fer MB Papeles Especiales. L'actuació afecta un espai de 1.722 m2. Hi haurà una part de plaça dura de formigó colorat i una part, tova de sauló. A més s'instal•larà enllumenat, mobiliari urbà i vegetació. Aquesta intervenció, que ja ve de fa temps, suposarà una important millora per als veïns de la zona. 

Les obres es van iniciar a principi d'octubre
Les obres es van iniciar a principi d'octubre
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05/09/2018 13:02