L'Ajuntament eixugarà els crèdits pendents i es quedarà amb un endeutament del zero per cent

Dimecres 18/07/2018

L'Ajuntament amortitzarà el deute pendent i es quedarà amb un endeutament del zero per cent. Així ho va explicar el regidor d'Hisenda, Josep Aloy, durant el Ple ordinari que va tenir lloc el dimecres 11 de juliol.
Josep Aloy va assegurar "s'ha fet una bona gestió econòmica que ens ha permès disposar d'aquest romanent, que se suma d'anys enrere, i que ara ens permet cancel·lar els deutes de préstecs pendents amb entitats privades i públiques, com diu la llei, i destinar una part a les inversions". El regidor d'Hisenda va explicar que un dels objectius de l'equip de govern és "deixar l'Ajuntament sense deutes, i ho farem. No hi ha gaire municipis que ho puguin dir això. La resta de diners seran per realitzar algunes de les actuacions que tenim pendents, i que no hem pogut tirar endavant, sense endeutar el poble. ".
El romanent líquid de tresoreria de què es disposa, d'acord amb la liquidació del pressupost de l'exercici 2016, és d'1.800.296,83 €. D'aquest import, 362.600 € es destinen a amortitzar els crèdits amb el sector públic i privat, tal i com s'especifica en l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 28 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, en contra de Participa! i l'abstenció de Junts per la Pobla i ERC.

Projectes previstos
De la resta de diners, 90.669,52 € seran per realitzar obres ja previstes o que ja s'han portat a terme i que una part està coberta amb crèdits o subvencions de la Diputació de Barcelona. Les actuacions que s'inclouen en aquest apartat són: l'enderroc de l'edifici del bar el Pont, al carrer de Josep Jové; la reforma de l'Ateneu Gumersind Bisbal (ja realitzada); la pavimentació del carrer de Santiago Rusiñol; la col·locació de semàfors a la C-244, i la renovació de l'enllumenat del barri del Xaró. El punt es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT i en contra de Participa!, Junts per la Pobla i ERC.
I de la resta de l'import que queda, 699.031,00 € es destinaran a l'execució de projectes previstos per a aquest mandat i que no s'han pogut realitzar. Les actuacions principals que hi ha en aquesta partida són: l'ampliació del bar de la piscina; la construcció d'unes pistes de pàdel; l'expropiació de terrenys a la zona esportiva; la construcció d'uns columbaris al cementiri municipal; la col·locació de reductors de velocitat i la modificació de la vorera de l'avinguda del Corral de la Farga, al barri del Xaró; la construcció d'un mur al barri de can Ribalta i l'accessibilitat de la vorera; la millora dels parcs infantils; l'adequació del Camí de l'Estació; la instal·lació d'unes pistes de skate; la construcció d'un nova recollida d'aigües al barri de Sant Andreu; la compra d'una màquina escombradora i d'un vehicle per a la brigada, i l'adquisició de desfibril·ladors per instal·lar a diversos punts del municipi. El punt es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT i en contra de Participa!, Junts per la Pobla i ERC.
Els tres grups municipals de l'oposició van criticar la gestió econòmica de l'equip de govern i van afirmar que el romanent resultant de la liquidació del 2016 no és real perquè queden drets pendents de cobrar. També van afegir que amb aquestes modificacions de crèdit per executar inversions, el govern municipal es gastarà tot el romanent.Davant d'aquestes afirmacions, el regidor d'Hisenda va explicar que encara queda per liquidar el pressupost del 2017 que, segons les dades comptables de les que es disposa, també es tancarà en positiu i, per tant, el romanent augmentarà. Els tres partits de l'oposició van dir que totes aquestes modificacions es fan per motius electoralistes.

Un dels moments del Ple ordinari del dimecres 11 de juliol
Un dels moments del Ple ordinari del dimecres 11 de juliol

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16/07/2020 15:48