L'Ajuntament contracta un tècnic de medi ambient en pràctiques dins del programa de Garantia Juvenil

Dimarts 29/10/2019

L'Ajuntament ha contractat un tècnic de medi ambient en pràctiques dins del programa de Garantia Juvenil, una iniciativa de la Unió Europea per reduir l'atur entre el jovent, impulsada a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. El contracte, a jornada complerta, tindrà una durada de sis mesos, del 30 d'octubre de 2019 al 29 d'abril de 2020.
Les tasques d'aquest tècnic seran, entre d'altres, dissenyar i impulsar accions d'educació i sensibilització en el coneixement i respecte al medi ambient; col·laborar amb els centres educatius locals sobre activitats mediambientals; donar suport tècnic en matèria de planificació, diagnosi i control mediambiental; col·laborar amb entitats i empreses per al desenvolupament d'inspeccions, controls, elaboració d'informes o normatives; elaborar plans i programes de protecció i conservació del medi natural; controlar la qualitat del medi al municipi, i realitzar treballs d'inspecció preventiva per garantir la conservació de zones i elements d'interès ambiental.
Els requisits per formar part del programa de Garantia Juvenil són: tenir la nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència; estar empadronat en qualsevol municipi de Catalunya; tenir més de 16 anys i menys de 30; no haver treballat, ni haver rebut accions educatives i formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud, i presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquesta iniciativa garanteix oportunitats per als joves i ofereix ajuts per a les empreses, basant-se en programes de formació per desenvolupar competències professionals, inserció en el mercat laboral, emprenedoria i autoocupació  i orientació laboral.
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16/07/2020 15:48