L'Ajuntament congelarà les Ordenances Fiscals per al 2019

Dimecres 07/11/2018

El Ple de l'Ajuntament va aprovar, en la sessió extraordinària del 5 de novembre, la congelació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2019. El punt es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT i en contra de Participa!, Junts per la Pobla i ERC.
El regidor d'Hisenda, Josep Aloy, va explicar que les úniques modificacions que es fan és el tipus de gravamen de l'Impost de Béns Immobles (IBI) i l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, en què s'incorpora una bonificació per als propietaris de turismes que produeixin menor impacte ambiental. Pel que fa a l'IBI, s'ajusta el tipus de gravamen al 0,614 per tal de mantenir la mateixa quota del 2018.
Quant a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica s'estableix una bonificació del 50 per cent de la quota a favor dels titulars de turismes que tinguin les condicions següents: vehicles elèctrics, bimodals (híbrids) o vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d'olis vegetals. Per tal de gaudir d'aquesta bonificació caldrà sol·licitar-ho a les oficines municipals a través d'una instància. La proposta s'incorpora per una moció que va presentar el grup municipal Participa! en el Ple ordinari del 23 de maig i que es va aprovar per unanimitat.
En el moment de la votació de les Ordenances Fiscals, des de Participa! es va afirmar que aquest punt no el podia aprovar el Ple perquè abans hi havia d'haver hagut un procés de participació ciutadana, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Des de secretària s'ha fet la consulta i en un informe vinculant de la Direcció General de Tributs del Ministeri d'Hisenda es diu: "El tràmit de consulta prèvia s'ha de realitzar quan es tracti de l'aprovació d'una nova ordenança fiscal, mentre que en el cas de modificació d'una ordenança fiscal ja aprovada amb anterioritat, es pot obviar l'esmentat tràmit en tractar-se d'una regulació parcial de la matèria". Per tant, l'aprovació que es va fer és vàlida i compleix la legalitat.

Altres temes del Ple
En aquesta sessió plenària també es va aprovar, inicialment, el projecte de reforma i condicionament dels serveis de la planta de baixa de l'escola Maria Borés. El punt es va aprovar per unanimitat. L'actuació té un pressupost de 39.374,34 euros, que es cobriran amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.
A més de les qüestions esmentades, en aquest Ple es va acordar incoar expedient per a la declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) per als molins de la Boixera i ca l'Almiralló. El punt es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT i ERC i en contra de Participa! i Junts per la Pobla.
Un altre dels temes que es va tractar va ser la implantació del sistema de gravació de les sessions plenàries i posterior reproducció i confecció de les actes mitjançant la modalitat coneguda com a videoacta. El punt es va aprovar per unanimitat.

Un dels moments del Ple extraordinari del 5 de novembre
Un dels moments del Ple extraordinari del 5 de novembre

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16/07/2020 15:48